Kinh nghiệm ôn thi PMI-PBA

1. Tại sao lại là PMI-PBA chứ không phải CCBA hay CBAP của IIBA? Để dễ hình dung thì PMI-PBA giống với TOEIC cho một BA làm trong các dự án phần mềm, còn các chứng chỉ của IIIBA như CCBA hay CBAP thì giống với IELTS hơn, tức là nó sẽ không quan trọng bạn làm BA ở đâu,…

Xem thêm